S  A  A  R  E  T

        I s l a n d s           

S A A R E T - Islands are glass ovals with miniatyr islands inside. The islands float in water which reflects them like a mirror. The cut surface of the water is still. The islands inside the glass remind a water colour painting. The ovals are unique pieces stick-blown in Lasismi Oy, Riihimäki in August 2017- August 2019. Sizes about 10cmx20cm and 14cmx25cm. Various colors.

S A A R E T - Islands ovat lasiovaaleja, joiden sisällä on pienoissaaria. Saaret kelluvat vedessä, joka heijastaa niitä kuin peili. Lasiin leikattu veden pinta on tyyni. Lasin sisällä olevat saaret muistuttavat vesivärimaalausta. Ovaalit ovat uniikkikappaleita, jotka on tikkupuhallettu Lasismi Oy:ssä Riihimäellä elokuussa 2017- elokuussa 2019. Koot noin 10cmx20cm ja 14cmx25cm. Useita värejä.

Story

S A A R E T is based on a childhood memory. When I was a child I used to swim in a lake near home. As I was swimming I always saw the island named Haapasaari. The island and the captivating atmosphere of the silent lake gave me deep joy and a strong feeling that everything is possible. Every summer I still swim in the same lake and look at Haapasaari with the same emotion as child.

Tarina 

S A A R E T pohjautuu lapsuuden muistoon. Kun olin lapsi, kävin uimassa kotini lähellä olevassa järvessä. Uidessani katselin aina Haapasaarta. Saari ja tyynen järven vahva tunnelma saivat minut tuntemaan syvää iloa ja ajattelin, että mikä tahansa on mahdollista. Joka kesä uin vieläkin tuossa samassa järvessä ja Haapasaarta katsoessani tunnen samoin kuin lapsena.

L  Ä  H  D  E 

S p r i n g

L Ä H D E - Spring is a vase with pure form and colour. As pure as its model - clear spring deep in forest. Mouth-blown in Nuutajärvi in February 2017-August 2019. Several sizes and colors.

L Ä H D E - Spring on maljakko, jonka muoto ja väri ovat puhtaita. Yhtä puhtaita kuin maljakon esikuva - kirkas lähde syvällä metsässä. Suupuhallettu Nuutajärvellä helmikuussa 2017-elokuussa 2019. Useita kokoja ja värejä.